Nhu cầu mua

Lĩnh vực/ Ngành mục tiêu

Tài chính (Tài chính vi mô)

【Giao dịch số】Y81021

Nhà đầu tư
 • Quốc tịch
  Nhật Bản
 • Ngành
  Tài chính
 • Ghi chú
Yêu cầu đầu tư (Công ty mục tiêu)
 • Quốc gia
  Việt Nam, Indonesia, Phillipines
 • Ngành
  Tài chính (Tài chính vi mô)
 • Mô tả lĩnh vực kinh doanh
  Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài chính vi mô, cung cấp các khoản vay cho cá nhân.
  Giá trị đầu tư từ 200 triệu - 400 triệu Đô La Mỹ
 • Hình thức giao dịch
  Mua chi phối
 • Ghi chú
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top