Nhu cầu mua

Lĩnh vực/ Ngành mục tiêu

Tiếp thị kỹ thuật số

【Giao dịch số】Y81211

Nhà đầu tư
 • Quốc tịch
  Nhật Bản
 • Ngành
  Quảng cáo
 • Ghi chú
Yêu cầu đầu tư (Công ty mục tiêu)
 • Quốc gia
  Việt Nam / Thái Lan
 • Ngành
  Tiếp thị kỹ thuật số
 • Mô tả lĩnh vực kinh doanh
  Công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo
  Phát triển quảng cáo kỹ thuật số như quảng cáo bảng hiệu kỹ thuật số và quảng cáo trên website tại Việt nam và Thái Lan
 • Hình thức giao dịch
 • Ghi chú
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top